Pre-incasso

Home Pre-incasso
shutterstock_126627869-w1200-h1200In de meest ideale situatie hebben uw afnemers geen betalingsachterstanden. Echter leert de praktijk steeds meer dat afnemers het niet zo nauw meer nemen met het nakomen van de  afgesproken betalingstermijn.

Nadat de debiteur in verzuim is (gesteld) dient deze nog een schriftelijke aanmaning te krijgen, de zgn. 14-dagen brief. Hierin dient u expliciet de gevolgen van niet betaling te vermelden, waaronder de hoogte van de te vorderen incassokosten.

De betalingstermijn is dan 14 dagen en gaat in op de dag na de datum van verzending van de 14-dagen brief. Na deze 14 dagen mag de vordering met incassokosten worden verhoogd.

Binnen uw eigen aanmaningstraject kunnen wij in een vroeg stadium onze naam gebruiken middels het versturen deze ‘laatste waarschuwingsbrief’. Wij geven uw brief zo iets meer autoriteit. Daaraan gekoppeld eventuele telefonische benadering, mail (en/of SMS). Dat zorgt veelal voor snellere betaling. Op deze manier verkort u uw invorderingstraject. 

Pré-incasso door CanDo Finance betekent op een klantvriendelijke manier uw debiteur tot betaling bewegen. Dit alles met behoud van uw relatie.